Skaldyrsfestival lørdag den 3. juni 2023 på Pakhustorvet i Nykøbing Mors

I 2023 er Regional Madkulturs medlemmer igen inviteret til at være på Pakhustorvet lørdag den 3. juni mellem 10.00 og 17.00 under den årlige Skaldyrsfestival.

Morsø Turistbureau står som arrangør af dette, og vi må indrette os som vi ønsker på torvet. Det koster ikke noget. Der må ikke sælges mad, men gerne uddeles smagsprøver og sælges produkter. Foreningen og flere medlemmer havde stande sidste år.

Læs mere om årets Skaldyrsfestival her:

www.skaldyrsfestival.dk

Her kan rettes direkte henvendelse – til Birgitte Jensen på Morsø Turistbureau på bj@visitmors.dk eller på 99706935 (direkte telefon) Og meget gerne inden 22/2.