Landbruget

Landskabet i Thy og Mors er præget af mange landbrug, så her vil du opleve mange bølgende kornmarker og dyr på markerne. Der er både konventionelle landmænd og økologiske med både planteavl og dyrehold.

Mors har noget af Jyllands mest frugtbare jord og er derfor også et af Danmarks mest landbrugsintensive områder, og i alt 76 procent af Mors er landbrug. Øen har mange svinebrug og der dyrkes også meget korn, som bruges til svinefoder. Det meste landbrug på Mors er konventionelt.

I Thy findes landbruget i midten, mellem Vesterhavet og Limfjorden, hvor jorden er mere leret og frugtbar. Lidt over halvdelen af Thy er landbrugsjorde og kommunen har en høj andel af økologiske jordbyg, især økologiske kvægbrug.

På Mors ligger egnens landbrugsskole – Morsø Landbrugsskole, der har Nordic Food College hvor landmænd og gastronomer uddannes sammen.