Kriterier for virksomhedsmedlemskab af Foreningen Regional Madkultur Thy-Mors

– En del af det europæiske netværk Culinary Heritage

Foreningen Regional Madkultur dækker de følgende virksomhedstyper, der alle skal have adresse i Thy eller på Mors og naturligvis være godkendt af myndighederne:

 • Primærproducenter af fødevarer
 • Forarbejdningsvirksomheder (mejerier, slagterier, røgerier, bagerier, mosterier etc.)
 • Restauranter, caféer, storkøkkener og lignende
 • Grossister og detailforretninger indenfor fødevareområdet herunder gårdbutikker
 • Enkeltpersoner, institutioner og virksomheder med interesse for fødevarer

Kriterierne for medlemskab af foreningen svarer til de generelle kriterier for Regional Madkultur Europa, der for tiden dækker mere end 25 regioner.

Region Thy-Mors kan vælge at skærpe de generelle kriterier yderligere.

Kriterierne skal ikke opfattes som en spændetrøje, men snarere en hensigtserklæring om, at samtlige virksomheder skal arbejde aktivt for en positiv udvikling og markedsføring af madkulturen i Thy og på Mors på en ærlig og redelig måde.

Fødevarevirksomheder, som ligger i Thy og på Mors, kan ansøge om optagelse i Regional Madkultur Thy-Mors.

 

Generelt

Alle medlemmer af Foreningen Regional Madkultur Thy-Mors skal aktivt markedsføre og udvikle madkulturen i Thy og på Mors og fungere som gode ambassadører for Thy og Mors og Regional Madkultur i hele Europa ved f.eks. deltagelse i messer, dyrskuer, markeder og lignende og/eller ved at stille produkter til rådighed for disse aktiviteter.

Medlemsvirksomheder skal tydeligt markere deres medlemskab af Foreningen Regional Madkultur Thy-Mors ved at ophænge et emaljeskilt med foreningens logo ved virksomheden. Desuden opfordres medlemsvirksomhederne til at benytte foreningens logo i forbindelse med annoncer, brochurer, plakater og anden markedsføring.

Alle medlemsvirksomheder skal gennemføre/deltage i mindst én event om året, hvor der sættes fokus på virksomhedens regionale produkter og Foreningen Regional Madkultur.

 

Tilknytning til Thy og Mors

Medlemmer af Foreningen Regional Madkultur Thy-Mors skal arbejde aktivt for en positiv udvikling af madkulturen i Thy og på Mors. Virksomhederne skal arbejde med produkter som:

 • er dyrkede/produceret i Thy og på Mors og/eller
 • er forædlede i Thy og på Mors fortrinsvis baseret på lokale råvarer og/eller
 • er en del af madkulturen i Thy og på Mors.

 

Specielle kriterier svarende til virksomhedstypen

Der gælder specielle kriterier for de enkelte virksomhedstyper, som det fremgår herunder:

Primærproducenter
Må kun sælge egne råvarer eller råvarer produceret af andre primærproducenter i Thy og på Mors, som opfylder kriterierne.
Skal altid i detaljer kunne beskrive overfor kunderne, hvordan råvaren er produceret.

Forarbejdningsvirksomheder
Skal så vidt muligt anvende råvarer som er produceret i Thy og på Mors. Det kan dog accepteres at benytte råvarer udefra, hvis de ikke kan skaffes i Thy og på Mors og det i øvrigt ikke skader produktets tilknytning til Thy og Mors samt at den væsentligste forædling foregår i Thy og på Mors.

Der produceres varer som opfylder Foreningens kriterier og desuden har en produktion af varer, som ikke opfylder kriterierne må kun anvende logoet ”Regional Madkultur” på produkter, der opfylder kriterierne.

Restauranter, caféer, storkøkkener og lignende
Skal aktivt arbejde på at bevare og forøge deres anvendelse af råvarer, som er produceret i Thy og på Mors.

Skal altid kunne besvare kundernes spørgsmål om råvarernes oprindelse.

Skal tilbyde mad som historisk kan knyttes til Thy og Mors eller være med til at nyskabe og videreudvikle  madkulturen i Thy og på Mors.

Skal altid have mindst én menu på menukortet med tydelig tilknytning til madkulturen i Thy og på Mors, og den eller de menuer skal mærkes med Foreningens logo på menukortet.

Grossister og detailforretninger indenfor fødevareområdet herunder gårdbutikker
Skal profilere sig med råvarer og forædlede produkter som har tilknytning til og oprindelse fra Thy og Mors.

Må udelukkende anvende logoet ”Regional Madkultur” på råvarer, som er produceret i Thy og på Mors.

Der forhandler forædlede produkter, må udelukkende anvende logoet på de produkter der opfylder Foreningens kriterier jf. ovenstående gennemgang.

Enkeltpersoner, institutioner, virksomheder, organisationer og foreninger med interesse for fødevarer
Skal arbejde aktivt for en positiv udvikling af madkulturen i Thy og på Mors.

 

Medlemskab

 • Når en virksomhed søger om medlemskab tilbyder netværket følgende:
 • Medlemskab af netværket Regional Madkultur Thy-Mors
 • Regionalt medlemskab af det europæiske netværk Culinary Heritage
 • Adgang til at benytte logoet for Regional Madkultur Thy-Mors til at markedsføre virksomheden med
 • Publicere detaljeret oplysninger om virksomheden, og regionen på den officielle hjemmeside for Culinary Heritage
 • Adgang til fælles markedsføring sammen med andre virksomheder i regionen
 • Logoet for regional madkultur kan kun anvendes på produkter, der opfylder kriterierne og i forbindelse med markedsføring af godkendte medlemsvirksomheder.

 

Ændring af kriterierne

Foreningen Regional Madkultur Thy-Mors er en dynamisk forening, og derfor vil kriterierne kunne ændres på en generalforsamling, hvis der skulle være flertal for dette.

 

Debatteret på den stiftende generalforsamling den 23. april 2013

Vedtaget af bestyrelsen den 23. maj 2013