Generalforsamling 2023

ER AFHOLDT

Generalforsamling afholdes mandag d. 20. marts 2023 på Montra Hotel Hanstholm.

Fællesspisning inden generalforsamlingen er igen i år muligt, for 175 kr. pr. person for en hovedret.

Fællesspisning kl. 18:00
Generalforsamling starter kl. 19:00-22:00

Tilmelding her:

https://regionalmadkultur.nemtilmeld.dk/70/

Dagsorden:

Generalforsamling Regional Madkultur Thy/Mors

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til foreningen vedtægter mandag den 20. marts kl. 19.00 2023 på Montra Hotel Hanstholm, Chr. Hansensvej 2, 7730 Hanstholm med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder plan for det kommende års virke. 
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget hos formanden senest 4 uger før, dvs. 20. februar 2023 på anette@heltoften.dk)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  • A) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år.
   På valg er Iben Dragsbæk Hansen, Trine Sund Kammersgaard og Anette Jensen. Trine modtager ikke genvalg, Anette og Iben modtager genvalg.
  • B) Valg af suppleanter for 2 år.
   På valg er Jonas Jensen. Jonas modtager ikke genvalg.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

På gensyn
Bestyrelsen