Limfjorden

Thy og Mors har Limfjorden til fælles. Her møder du det blide vand, som er noget af verdens bedste muslingevand. I Limfjorden lever blandt andet Limfjordsøsters, blåmuslinger, hummer og krabber. Limfjordsøstersen regnes blandt verdens bedste og er en langt større delikatesse end den mere udbredte Stillehavsøsters, som er en invasiv art i Limfjorden.

Limfjorden byder også på mange fiskearter som havørred, sild, hornfisk, makrel, torsk, rødspætter m.m. som du ofte kan få friske på vores spisesteder. Vil du hellere selv fange din fisk, så er der også mange steder, du kan kaste snøren ud.

Nykøbing Mors er Danmarks Skaldyrshovedstad og der holdes hvert år Skaldyrsfestival og Østers- og Muslingepremiere med mange gastronomiske oplevelser.