8. marts 2022: Foreningsmøde for private medlemmer

ER AFHOLDT Foreningsmøde for private medlememmer

Vi fornemmer stor interesse fra de private medlemmer til at engagere sig og deltage aktivt i foreningens arbejde.

Derfor prøver vi nu noget, vi ikke har gjort før: Vi inviterer alle private medlemmer til en foreningsaften, hvor bestyrelsen vil fortælle mere om foreningen, og hvor der bliver mulighed for at drøfte kommende aktiviteter, frivilligkorps, kommunikation, arbejdsgrupper og hvad der ellers ligger medlemmerne på sinde.

Mødet holder vi tirsdag den 8. marts kl. 19-21.30 på Cafe Holmen i Nykøbing. Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Tilmelding her: https://regionalmadkultur.nemtilmeld.dk/54/

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften!

/Bestyrelsen