16. marts 2022: Generalforsamling

ER AFHOLDT Onsdag den 16. marts 2022 inviterer foreningen alle medlemmer til årets generalforsamling.

Vi mødes på Stenbjerg Kro – som er kendt for at bruge naturens råvarer i deres menu. Mor Henny har givet grydeskeen videre til sønnen Stefan, og han vil fortælle lidt om, hvad han vil med kroen. Denne aften får vi også et spændende oplæg af Colin Seymour, der er direktør for Danmarks Skaldyrshovedstad i Nykøbing.

Spisning er kl. 18.00 for dem, der vil det. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Vi regner med, at der bliver god tid til at snakke og netværke.

Aftenens program:

Kl. 18.00: Stenbjerg Kros Nationalparkplatte (bestilles ved tilmelding – 228 kr. pr. kuvert).
Drikkevarer for egen regning.

Kl. 19.00: Generalforsamling (se dagsorden herunder)

20.15 Stefan Mortensen, kroejer, fortæller om Stenbjerg Kro

20.30 Foreningen er vært ved kaffe/the og sødt – og netværkssnak

21.00 Colin Seymour, direktør Danmarks Skaldyrshovedstad: ”At opnå en tæt forbindelse med historien, producenten, naturen og stedet forbundet med den mad du spiser, gør madoplevelsen til en langt rigere og mindeværdig oplevelse”.

Colin har længe arbejdet med stedspecifikke råvarer og anerkendelsen af kulinarisk ”proveniens” ud fra et stedbranding og turismemæssigt perspektiv. Colin vil reflektere over hans erfaringer fra Sydvestjylland med ’Sydvestjyske Smagsoplevelser’ og hans interesse på området, samt skildre hans nuværende arbejde med Limfjordens råvareunivers og oplevelser.

21.30 Fortsat netværkssnak

22.00 Officielt tak for i aften.

Dagsorden: (bemærk kun virksomhedsmedlemmer har stemmeret)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning, herunder plan for det kommende års virke

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent

5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest tre uger før generalforsamling)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Carsten Fomsgaard og Jonas Korsgaard er på valg i år. Suppleant Gitte Faursbækk er på valg og der skal gerne vælges en suppleant mere.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Tilmelding senest fredag den 11. marts på Nemtilmeld: https://regionalmadkultur.nemtilmeld.dk/51/

Middagen fås for 228 kr. pr. kuvert, som betales ved tilmelding. Kaffe er på foreningens regning.

På gensyn!

Bestyrelsen